zoom in

 

פרט קיר בגן הבנים רמת חן
פרט קיר בגן הבנים רמת חן
עצים לקמין יוצרים תמונה עיצובית
עצים לקמין יוצרים תמונה עיצובית
כיור מאבן טבעית
כיור מאבן טבעית
עת הבציר הגיע
עת הבציר הגיע
פיסול של הטבע
פיסול של הטבע
בציר ראשון של הקיץ
בציר ראשון של הקיץ
עת הבציר הגיע
עת הבציר הגיע
לכלוך" של הטבע"
לכלוך" של הטבע"
ספסל בטון בצורת לוגו החברה
ספסל בטון בצורת לוגו החברה
פיסול של הטבע
פיסול של הטבע
לואיזה לימונית
לואיזה לימונית
בייבי תאנה בכד
בייבי תאנה בכד
מדרגות מבטון מוחלק
מדרגות מבטון מוחלק
לוונדר רפואי באביב
לוונדר רפואי באביב
בוסתן בגינה
בוסתן בגינה
שוקת
שוקת
ויסטריה סינית לבנה
ויסטריה סינית לבנה
לוונדר דגול באביב
לוונדר דגול באביב
לוח משחק משולב בריצוף
לוח משחק משולב בריצוף
גינת תועלת
גינת תועלת
גפן היין מטפס על פרגולה
גפן היין מטפס על פרגולה
עקולית משרישה מעבר לחומה
עקולית משרישה מעבר לחומה
אלמנט ייחודי ממתכת לצמח מטפס
אלמנט ייחודי ממתכת לצמח מטפס
ערוגות מלוות מדרגות
ערוגות מלוות מדרגות
ענבים מהגינה
ענבים מהגינה
מפירות הגינה
מפירות הגינה
פעמון רוח בגינה
פעמון רוח בגינה
פורמיון חסון ודיכונדרה כסופה
פורמיון חסון ודיכונדרה כסופה
דיכונדרה זוחלת בין אבני מדרך
דיכונדרה זוחלת בין אבני מדרך
קיסוס החורש מטפס
קיסוס החורש מטפס
מדרגות לבריכה
מדרגות לבריכה
קליפות עצים
קליפות עצים
1/2