קו מודרני - האירוס

הדמיה - כניסה ראשית
הדמיה - כניסה ראשית
press to zoom
הדמיה -  תעלות מים בכניסה
הדמיה - תעלות מים בכניסה
press to zoom
הדמיה - מדרגות כניה ראשית
הדמיה - מדרגות כניה ראשית
press to zoom
הדמיה - חצר אחורית ובריכה
הדמיה - חצר אחורית ובריכה
press to zoom
תכנית פיתוח רעיונית
תכנית פיתוח רעיונית
press to zoom
תכנית פיתוח
תכנית פיתוח
press to zoom
הדמיה - פתרון להפרשי גובה
הדמיה - פתרון להפרשי גובה
press to zoom
חתך חצר אנגלית
חתך חצר אנגלית
press to zoom
בזמן ביצוע
בזמן ביצוע
press to zoom
הנחיות בשטח
הנחיות בשטח
press to zoom
תכנית חזיתות
תכנית חזיתות
press to zoom
1/1