top of page

אווירה של צימר - רמת חן

 

140 מ"ר של דשא הפכו למשטחי דק במפלסים עם בריכה שקועה, פתחי גינון ועצים.

הילדים גדלו, ולמשטחי הדשא הגדולים, שדרשו תחזוקה גבוהה והשקיה מרובה, כבר לא היה צורך. לבריכה בקוטר 5 מ"ר שהובאה מחו"ל, נדרש מקום מרכזי אך מוצנע. על כן תוכננה הבריכה שקועה בחצי הגובה וסביבה במה המאפשרת מקומות ישיבה ומנוחה. פתחי גינון מרובים משולבים בתוך משטחי הדק ויוצרים הרמוניה של צמחיה ירוקה.

bottom of page