מדרגות דק לבריכה חצי שקועה
DOC LOGO
פינת מדורה
הדס מעוצב על גזע
צבעי שלכת של ויסטריה סינית
ספסל ים תיכוני
מפרי הגינה
לוח משחק מוטבע בריצוף
ליריופה כדנית